wallplex.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Tóth Paula ev  (székhely: 2045 Törökbálint Arany János u 40 adószám: 66923170-1-33 ), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési  feltételeket.

A vonatkozó jogszabály szerint a webshop üzemeltető köteles az Általános Szerződési Feltételeket olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő fogyasztó számára, hogy szükség esetén előhívja azokat.

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítése egyúttal azt jelenti, hogy Ön ismeri, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmával, a honlap használatával, a termékeinkkel illetve a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy ha egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Szerződött partner

 

Név: Tóth Paula ev

 

Székhely: 2045 Törökbálint Arany János u 40.

Levelezési cím: 2045 Törökbálint Arany János u 40.

Elektronikus levelezési címe: info@wallplex.hu

Adószám: 66923170-1-33

Telefonszám: 06309944178

 

Üzemeltető szerződött partner: Tóth Paula ev

Címe: 2045 Törökbálint Aany János u 40

info@konyhapanel.hu

telefonszám: 06309944178

postázási cím: 2045 Törökbálint Arany ános u 40

 

Szerver helye, tárhely szolgáltató adatai:
IntegrityKözpont
1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
office@integrity.hu

 

 

 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 

 1. A szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és kiemelten az alábbi jogszabályok

      vonatkoznak:

 

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 2. évi CLV. törvény a fogyasztó védelemről;
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 45/2014.(II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések  részletes szabályairól;151/2003.(IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról;19/2014.(IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelező érvényűek.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

 

Az ÁSZF hatálya a szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Vonatkozik minden megrendelőre, aki a Wallplex  Magyarország Kft . által üzemeltetett webáruházon keresztül szolgáltatást vesz igénybe. A szolgáltató és a megrendelő között létrejövő szerződés (megrendelés) tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

 Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelőt és a szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés (megrendelés) létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

2. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása.

 

Szolgáltató az ÁSZF módosítása esetén, a honlapon való közzététellel értesíti a megrendelőket. A közzététel kiterjed a módosítás hatályba lépésének időpontjára, mely időponttól a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF szövege olvasható a szolgáltató honlapján.

 

3. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A webshop szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a Wallplex Magyarország Korlátolt felelősségű Társaság..

 

 ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

 

A Wallplex Magyarország Korlátolt felelősségű Társaság, mint szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályok előírásainak mindenben megfelel. A megrendelők adatait a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével és betartásával kezelik.

A szolgáltató adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazó adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a szolgáltató honlapján az alábbi elérhetőségen:

 https://konyhapanel.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

1. A konyhapanel.hu webáruházban található termékek képezik a szolgáltató és a megrendelő közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termék oldalon találhatók. A megjelenített termékek online vásárolhatóak meg. A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek, a kiválasztott termék ára áfa mentes bruttó ár. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit.

 

2. Szolgáltató a webshopban termékek nevét, árát, a termék fontosabb adatait és rövid leírását, valamint fotót jelenít meg. A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad a szolgáltató tájékoztatást A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

  1.  

  REGISZTRÁCIÓ  ÉS A RENDELÉS MENETE

   

  1. A regisztráció és a megrendelés menetének ismertetése

   

  A webshop használatát megelőzően valamennyi megrendelőnek regisztrálnia szükséges magát az oldalon.A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia  e-mail címét. A rendszer automatikusan létrehoz egy jelszót, amit a belépés után meg lehet változtatni a regisztráció után, ha belépett. A megrendelő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. Bejelentkezés után meg kell adnia nevét, telefonszámát, számlázási és szállítási adatait, vagy regisztráció nélkül egyből a vásárlásnál adja meg ezeket az adatokat, de ebben az esetben nem lesz fiókja. Megrendelő a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, és hozzájárul az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez. Ezt követően a honlapon szereplő termékekre kattintva választhatja ki megrendelő a megvásárolni kívánt terméket. Az egyes termékre kattintva találja a termék fotóját, árát, és az egyéb lényeges ismertetőjét. Ezt követően megrendelő a termékek darabszámát illetve számát állíthatja be .Megrendelő a „ Kosárba” gombra kattintva helyezze a megvásárolni kívánt terméket a kosárba.

  A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére. A kosártartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható.A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat és ezen fázisban megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

   

   Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék választása, a termék törlése ,az ár ellenőrzése stb.) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A mennyiben a megrendelő nem kíván további terméket kiválasztani és kosárba helyezni, illetve adatot módosítani, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja,illetve zárhatja le a vásárlást. A szállítási költség 2490.-Ft, ami automatikusan hozzáíródik és feltüntetésre kerül.

  2. A rendelés véglegesítése, az ajánlattétel elfogadása

   

            A jelen ASZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a megrendelő minősül ajánlattevőnek, a honlapon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A  „Megrendelés” gomb megnyomásával megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni és nyilatkozata – a szolgáltató jelen ÁSZF szerint visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

   Megrendelőt az ajánlata 48 óra időtartamban köti. Amennyiben megrendelő ajánlatát 48 órán belül  szolgáltató a jelen ÁSZF –ben meghatározott módon nem igazolja vissza ,megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

   A rendelés véglegesítése során a megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy rendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

  A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA  ÉS TELJESITÉSE

   

  A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre szolgáltató elektronikus levelet küld legkésőbb a megrendelő ajánlatának elküldését követő munkanapon  melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a megrendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik. A megrendelést akkor lehet megtörténtnek tekinteni, amikor a szolgáltató által küldött visszaigazoló email a megrendelő számára megérkezik a regisztráció során megadott email címre.

  A megrendelések teljesítése a megrendelt termék ellenértékének szolgáltató bankszámláján való jóváírást követő első munkanapon kezdődik meg, és a termék elkészítését követően a Gls csomagküldő szolgálat útján kerül kézbesítésre a megrendelő által megadott szállítási címre.

  A teljesítési határidő 8-10 munkanap, melynek számítása megrendelt termék ellenértékének a szolgáltató bankszámláján való jóváírást követő első munkanapon kezdődik, a teljesítési határidő utolsó napja a termék megrendelőhöz való kiszállítás napja.

   

  A fent jelzett teljesítési határidő szolgáltatónál felmerülő bármilyen okból való meghosszabbodása esetén szolgáltató emailben értesítést küld megrendelő részére.

  A megrendelések határidőben való teljesítésének feltétele továbbá az is, hogy a szállítási cím pontosan kerüljön megadásra megrendelő részéről. Pontatlan, vagy téves szállítási címből eredő késedelem, illetve kár megrendelő terhén marad.

   

   

  FIZETÉSI MÓDOK

   

  A webáruházban megrendelt termékek esetén banki átutalással való fizetésre  és bankkártyával való fizetésre van lehetősége a megrendelőnek.

   

  Amennyiben megrendelő a megrendelt termék értékét banki utalással kívánja kiegyenlíteni, úgy az „ Előre utalás „ módot kell választania, és az utalás során meg kell adnia az alábbi adatokat:

   

  Kedvezményezett  bank neve és számla száma az automatikusan kimenő díjbekérőn van feltüntetve.

  Kedvezményezett neve: Tóth Paula ev.

   

  Fontos, hogy banki utalás esetén a megjegyzés rovatba írja be a megrendelő nevét és a rendelési azonosítót, vagy a díjbekérő sorszámát.

   

  Amennyiben megrendelő a megrendelt terméket bankkártyás utalással kívánja kiegyenlíteni, úgy  a „Bankkártyás utalás” módot kell választania. Jelenleg nem elérhető

  Bankkártyás fizetés lépései: fizetési gomb megnyomása után a kártya adatok megadása, majd a „fizetés” gomb megnyomása.

   

   

  SZÁLLITÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI

   

  A webáruházban megrendelt termékeket szolgáltató a Gls csomagküldő szolgálattal kézbesíti megrendelő által megadott szállítási címre.  A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím megadása, ahol a csomagkézbesítő szolgálat megtalálja.

   

  Megrendelő minden esetben a szállító jelenlétében köteles a termék kézhezvételekor ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. A csomag sérült állapota esetén megrendelő az átvételt megtagadhatja jegyzőkönyv egyidejű felvételével.

  A termék jellegéből adódóan megrendelő köteles az átvett csomag tartalmát az elállásra nyitva álló határidőn belül megvizsgálni és a termék esetleges hibáját, vagy hiányos darabszámát a szolgáltatóval haladéktalanul közölni. A termék jellegéből adódóan a megvizsgálásra a terméket takaró fólia óvatos lehúzásával van lehetőség. Megrendelő a termék átvizsgálása után köteles a takaró fóliát az átvizsgált panelre  visszahelyezni annak érdekében, hogy a termék (konyhapanel) a felszerelésig a fólia által védve legyen .A fólia visszahelyezése a hibásnak talált termékre (panelre) is kötelező,  szolgáltató csak a visszahelyezett fóliával ellátott terméket köteles visszavenni. A termék jellegéből adódóan a megrendelő által már felszerelt termék (konyhapanel) esetleges leszerelését követő vissza szállítására megrendelő nem jogosult.

   

  Szállítás költsége minden esetben 2490.- Ft.,ami a vásárlásnál automatikusan hozzáadódik.

   

   

  ELÁLLÁS JOGA

   

  Megrendelő a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet   alapján jogosult a termék átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni megrendelő részére. Szolgáltató az elállási jog érvényesítése során a megrendelő által kifizetett teljes összeget  visszafizeti megrendelő részére.. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben,Wallplex  Magyarország Kft., 1188 Budapest, Saláta utca 23/a) és e-mailben (info@konyhapanel.hu) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával.

   

  Megrendelő a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát, de a már kiküldött termék esetében szolgáltató csak akkor fizeti vissza az ellenértéket, ha a termék visszaérkezett, és meggyőződött arról. hogy a termék sértetlen.

   

   Az elállási szándék bejelentése után a terméket megrendelő köteles saját költségén késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni postai úton, vagy futárszolgálat útján szolgáltató címére (Wallplex Magyarország Kft, 1188 Budapest, Saláta utca 23/a). A terméket kizárólag postán , vagy futárszolgálat útján van lehetőség visszaszállítani, személyesen nem.

  A megrendelő által utánvéttel visszaküldött terméket szolgáltató nem veszi át, a termék szolgáltató címére való vissza küldésének költsége megrendelőt terheli.

  Több tételből, vagy több darabból álló megrendelés esetén a terméket csak valamennyi tétel, vagy darab együttes visszaszállítása esetén veszi át szolgáltató.

   Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – stornó számla kiállítása mellett szolgáltató bankszámlára való átutalás útján visszatéríti a megrendelő által visszaküldött termék vételárát. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni. A visszaküldött termék árának visszatérítésére csak azt követően kerülhet sor, miután szolgáltató ellenőrizte, hogy a termék felszerelésére még nem került sor.

  Szolgáltató jogosult a megrendelő által kifizetett teljes összeg visszatérítését mindaddig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a terméket visszaküldte.

  Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, abban az esetben, ha a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi szolgáltató részére az elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailben  történő jelzés esetén az email elküldésének időpontját kell figyelembe venni.

  Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014.(II.26. számú Kormányrendelet 20. §-ában meghatározottak szerint gyakorolja.

   

  A termék jellegéből adódóan megrendelő a termék (panel) felszerelése után nem élhet elállási jogával. A megrendelő által már felszerelt termék (panel) árát szolgáltató nem téríti vissza.

   

  Egyedi rendelések esetében az elállás joga nem gyakorolható.

  Egyedi megrendelések esetén a méretekben 1-2mm-es eltérések lehetségesek a gyártás során keletkezett anyagveszteség következtében illetve a vágáshoz használt fűrész késvastagsága miatt. 100%-os precíziós vágást szolgáltató nem tud vállalni, ezért az ebből adódó reklamációkat nem fogadja el.

  A színek árnyalatban kis mértékben eltérhetnek a monitoron látottakhoz képest. RGB vs CMYK színmód. Arany és ezüstszín nem nyomtatható!

   

   

  GARANCIA (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás)

   

  Szolgáltató által gyártott a webáruházban értékesítésre kerülő termékek jellegéből, illetve felhasználásából adódó sajátosságok miatt a szavatossági jogok érvényesíthetősége érdekében az alábbiak betartására hívja fel megrendelők figyelmét:

   

  • a megrendelt termék sérülésmentes csomagban való átvétele után megrendelő haladéktalanul bontsa ki a csomagot, ellenőrizze a leszállított termék darabszámát, méretét, a paneleket takaró védőfólia lehúzása után győződjön meg a panelek minta és minőség szerinti megfelelőségéről,

   

  • amennyiben a termék az ellenőrzést követően nem kerül azonnal beépítésre (felragasztásra), gondoskodjon a védőfólia megfelelő visszahelyezéséről annak érdekében, hogy a termék a tárolás ideje alatt ne sérüljön. A terméket felhasználásig nem dobozban , hanem kiterítve kell tárolni;

   

  • amennyiben a terméken gyártási hibát észlel, vagy a termék darabszáma, mérete, színe, vagy a panelen nem a megrendelésnek megfelelő ábra látható, megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jogra nyitva álló 14 napos határidőn belül jelezze szolgáltatónak emailben (info@konyhapanel.hu), vagy postai úton tértivevényes levélben (Wallplex Magyarország, 1188 Budapest, Saláta utca 23/a.) a megrendelés adatainak, és a kézhezvétel dátumának,  valamint a megrendelő nevének megadásával;

   

  • szolgáltató felhívja megrendelő figyelmét, hogy a terméket csak az esetleges hibákra vonatkozó alapos átvizsgálás után helyezze, ragassza fel rendeltetési helyére, illetve a felhelyezéshez szükséges vágást, szabást is csak azután végezze el, miután meggyőződött arról, hogy a termék hiba mentes, illetve a megrendelése adatainak (méret, szín, minta) mindenben megfelelő. Megrendelő által megmunkált, rendeltetési helyére felragasztott termék (panel) cseréjét, kijavítását, visszavételét szolgáltató nem vállalja.

   

  • szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezése esetére, amelyet megrendelő a termék használata során magának, vagy harmadik személynek okozott és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből, vagy a nem rendeltetésszerű használatból adódnak;

   

  • szolgáltató nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű kezelése, használata (vágás, ragasztás, hőhatás, karcolás) miatti rongálódásból bekövetkezett károkért, megrongált, elvágott, felragasztott terméket szolgáltató nem cserél ki..

   

   

  Szolgáltató hibás teljesítése esetén megrendelőt (felhasználót) a vonatkozó jogszabályok alapján kellékszavatosságból, termékszavatosságból, valamint jótállásból fakadó jogosultságok illetik meg  szolgáltatóval szemben.

   

  Hibás teljesítés esetén megrendelő –választása szerint – kellékszavatossági jogot, vagy termékszavatossági jogot érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

   

   Megrendelőt a jótállásból fakadó jogosultságok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.  de ugyanazon hiba miatt egyszerre, egymással párhuzamosan szavatossági és jótállási igényt nem érvényesíthet.

  .

   Kellékszavatossági igény alapján megrendelő választása szerint kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

  Ha megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a szolgáltató költségére megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

  A választott kellékszavatossági jogáról megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségeit azonban megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

   

  Termékszavatossági igény alapján megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti.

  A termék akkor tekinthető hibásnak, ha nem rendelkezik gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, vagy nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek.

  Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját megrendelőnek (felhasználónak) kell bizonyítania.

   

  Jótállás jogával hibás teljesítés esetén megrendelő (felhasználó) a 151/2003.(IX.22.) számú Kormányrendeletbe foglalt rendelkezések alapján élhet. A vonatkozó jogszabály alapján szolgáltató tartós fogyasztási cikkre 1 év jótállásra köteles. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék megrendelő részére való átadás napján kezdődik. Jótállási igény érvényesítése esetén a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítése után keletkezett.

   

   

   

  PANASZÜGYINTÉZÉS

   

  A panaszügyintézési lehetőségek

   

  A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékekkel kapcsolatos panaszt megrendelő emailben és postai úton is benyújthatja a webáruház üzemeltetője részére. Szolgáltató az írásban hozzá érkező panaszra köteles írásban érdemben válaszolni és 30 napon belül a megrendelő részére elküldeni .

  Amennyiben szolgáltató a megrendelő panaszát  nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni .. Továbbá köteles írásban tájékoztatást adni megrendelő részére arról, hogy panaszának jellege szerint milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére.

   

  Megrendelő szóban (személyesen) közölt panaszáról szolgáltató köteles  jegyzőkönyvet felvenni és annak másolati példányát átadni panaszt tevőnek. Telefonon közölt panaszra szolgáltató írásban köteles választ adni.

   

   Megrendelő a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

   

  LEVELEZÉSI CÍM: Wallplex Magyarország Kft 1188 Budapest Saláta u 23/a

   

  TELEFONSZÁM(OK): +36309944178

  E-MAIL: info@konyhapanel.hu

   

  Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

  A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát, illetve a felvett jegyzőkönyvet 5 évig megőrzi.

   

   

  ADATVÉDELEM

   

  A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el:

   

  https://konyhapanel.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

   

  Budapest ,2020. április 08.

   

  Wallplex Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság